Automātiski lejupejošs (nolaidošais) slieksnis

Lejupējošs durvju slieksnis („kritošs slieksnis”)

– optimālais lēmums tiem gadījumiem, kad parasta sliekšņa uzstādīšana nav iespējama tehnisko iemēslu dēļ, vai iestādēm, kurās nepieciešams nodrošināt neierobežotu invalīdu, bērnu ratiņu un cita transporta kustību (piemēram, slimnīcas, medicīnas un citas iestādes, ražošanas telpas, lidostas un citas).

Lejupējoša sliekšņa galvenās funkcijas: skaņu un siltuma izolācija, aizsardzība pret dūmiem. Tāpat lejupējošs slieksnis ir efektīva aizsardzība pret putekļu un mitruma iekļūšanas telpā un caurveju izveidošanās.


Automātiski lejupejošo slieksni uzstāda durvju vērtnes apakšpusē. Darbā laišanās poga atrodas durvju sānu daļā, no eņģu puses, durvju aizvēršanās momentā slieksnis automātiski vijīgi nolaižas, aizvērot atstarpi starp grīdu un durvi. Kad durvis ir atvērtas, slieksnis ir pilnībā paslēpts tās vērtnē. Tādā veidā slieksni var ielikt arī durvis augšējā daļā. Lejupējoša sliekšņa gaitas lielums ir līdz 20 mm.


Lejupējošos sliekšņus var uzstādīt vienviru un divviru metāla, koka, alumīnija un PVC durvīs. Labākai skaņu izolācijai var uzstādīt dažus sliekšņus, ja to ļauj durvju biezums. Gatavām durvīm ir iespējams uzstādīt uzliekamu slieksni ar uzliekamu cokolu no alumīnija, tapat šīs variants der durvīm, kurās nevar izveidot rievu.