PVC aizkars

Apraksts

PVC aizkariem ir plašs aprīkojums

piemēram, kā siltuma barjers, kā atdalamās konstrukcijas būvniecibā, kā aizsardzība pret šļakatam un dzirkstelēm.


PVC aizkarus var izmantot ailē patstāvīgi vai kā papildus esošajām durvīm un vārtiem. Izmantojot PVC aizkarus kā papildus barjeru, aukstās telpās un noliktavās vārtu un durvju atverēm, atļauj turēt durvis atvērtas ilgāku laika periodu, piemēram, intensīvas cilvēku vai transportlīdzekļu kustības laikā. PVC aizkarus ir viegli uzstādīt kā pagaidu atdalīšanas konstrukciju un termisko barjeru. PVC aizkarus var uzstādīt kā sienu ap nepieciešamo darbu rajonu.


Aizkara joslas stiprinās pie sliedes un visa konstrukcija tiek piestiprināta ar skrūvēm pie durvju atverēm. Caurspīdīgas aizkara joslas ļauj droši pārvietoties cilvēkiem un transportlīdzekļiem no abām pusēm.


Aizkaru tipu STANDART izmanto temperatūras robežās no 0° C līdz +50° C.

Tipa POLAR izmanto pie temperatūras no 0° C līdz –50° C

  • Izmantošana
    Ledusskapju un saldēšanas noliktavās / Pārtikas rūpniecībā / Lielveikalos / Gaļas kombinātos / Automazgātavās