Ugunsdrošas durvis, klasifikācija - E, EI, EIW

Viens no galvenajiem nosacījumiem ēku ugunsdrošības nodrošināšanai ir ugunsdrošo durvju uzstādīšana.

Ugunsdrošas durvis iedalās pēc klasēm. Durvju klasei jāatbilst ugunsdrošības prasībām, piemēram durvīm gaiteņos, kāpņutelpās un citās pārejās evakuācijas ceļā, ugunsgrēka gadījumā, jānodrošina ugunsizturību ne mazāk kā EI 45, bet iekšējām ugunsdrošām durvīm ne mazāk kā EI 30.

Ugunsizturība – konstrukcijas spēja norobežot uguns izplatīšanās, kā arī saglabāt nepiciešamās ekspluatācijas īpašības augstas temperatūras iedarbības noteiktā laikā ugunsgrēka apstākļos. Ugunsizturības robežas ugunsdrošām durvīm tiek noteiktas izmēģinājumu procesā un tiek apstiprinātas ar atbilstošiem sertifikātiem.

Metāla ugunsdrošo durvju klasificēšanai lieto apzīmējumus – E, EI, EIW, pēc tam seko ugunsgrēka izturības laiks (minūtēs).


E – integritātes zaudējuma rādītājs, mērī minūtēs (30, 45, 60, 90, 120). Rāda laiku, kura gaitā durvis saglabās savu konstrukcijuun ekspluatācijas īpašības ugunsgrēka apstākļos.

I – siltumizolācijas zaudēšanas rādītājs, mērī minūtēs (30, 45, 60, 90, 120). Rāda laiku, kura gaitā durvis ierobežos siltuma iekļaušanu pretējā ugunsgrēkam zonā.

W – blīvuma plūsmas siltuma starojuma rādītājs, mērī minūtēs (30, 45, 60, 90, 120). Rāda laiku, kura gaitā durvis ar stiklu ierobežos siltuma starojuma iekļaušanu pretējā ugunsgrēkam zonā.