Siltuma caurlaidības koeficients

Vairāku gadu laikā mūsu tērauda durvis ir krietni mainijušās un kļuvušas gan vizuāli gan tehniski labākas. Gandrīz katru gadu mēs ieguldam jaunos laboratorijas testos. Tā kā pieprasījums pēc zemākām Uw vērtībām palielinājās, kā arī tika pieņemti jauni, striktāki likumi par ēkas energoefektivitāti, kas iekļāva durvju siltumcaurlaidības vērtības normu samazināšanu, šāds laboratorijas tests bija nepieciešams, lai veiksmīgi turpinātu tērauda durvju ražošanas un pārdošanas biznesu. Mēs esam pārbaudījuši mūsu tērauda durvis un esam ieguvuši labāku siltumcaurlaidības koeficientu (Uw vērtību). Izmantotā testa metode - LST EN ISO 12567-1: 2010 / AC: 2011
Mūsu vienviru un divviru durvju siltuma caurlaidība ir 1,6 W / m²xK
Izmainot dažas nianses, mūsu durvis var sasniegt pat 1,3 W / m²xK siltumcaurlaidības koeficientu. Šis risinājums ir par papildus maksu.