Atbalsts no ERAF

SIA ISG ir noslēdzis 2016.gada 23.maijā līgumu Nr. SKV-L-2016/327 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds